• Beste Biljarters,

   

  Betreffende het lopende biljartseizoen kunnen wij u mededelen dat wij na overleg het volgende hebben besloten.

  1. Het seizoen 2019/2020 als vervallen te beschouwen.

  2, Ook de 30 beurtenregeling valt hieronder.

  3. Er zal geen eindstand zijn.

  4. In tegestelling tot eerdere berichten zal het behaalde moyenne libre van het seizoen 2019-2020 gelden voor 

      het nieuwe seizoen.

  5. Voor het bandstoten en driebanden gelden de moyennes waarmee we het seizoen 2019-2020 zijn begonnen.

   

  Binnenkort zult u een financieel verslag van afgelopen jaar in uw brievenbus vinden + een verzoek om uw contributie voor 1-10-2020 te voldoen.

   

  Voor de planning van het komende seizoen zullen wij afwachten wat de aanpassingen zijn op 1 juli aanstaande.Dus wachten wij af wat Dhr,Rutte zal vertellen.

   

  Frans is voorlopig uit de roulatie.i.v.m.zijn gezondheid.

   

  Mochten er nog vragen van uw kant zijn laat dit dan weten aan Jacques of Jan.

  Met vriendelijke groet

  Jacqes v d Burg

  Frans Groenewegen

  Jan v Gerven

   

   

   

  I