• Update vervanging kunstgrasveld 1 en 2

  • Met enige vertraging wordt er nu echt begonnen met de vervanging van het kunstgras van de velden 1 en 2 van RKDEO. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft laten weten dat er volgende week (week van 20 juli) wordt gestart met de werkzaamheden en dat naar verwachting de werkzaamheden in de 2e helft van september worden afgerond.

    Het late tijdstip van afronding heeft gevolgen voor de beschikbare veldcapaciteit in de maanden augustus en september. De KNVB is al geïnformeerd dat we in die maanden slechts over drie velden kunnen beschikken en er zullen dan relatief veel uitwedstrijden worden gespeeld. Ook heeft het gevolgen voor de trainingscapaciteit en zullen we niet aan alle wensen/eisen van de teams kunnen voldoen. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op een ieders flexibiliteit mbt aantal trainingen per week. Zodra alle velden weer beschikbaar zijn, wordt het schema direct aangepast naar “normaal”.

    Uitkomst ledenraadpleging: wedstrijdverlichting veld 1

    Enkele weken geleden hebben wij een ledenraadpleging gehouden via onze website en een email bericht. In een mini-enquête werd aan de meerderjarige leden gevraagd of men akkoord en of niet akkoord gaat met een investering van € 18.500,= voor wedstrijdverlichting op het hoofdveld. Inmiddels zijn alle resultaten bekend en de uitkomst is dat 88% van de stemmers akkoord gaat met de beoogde investering. We hebben de gemeente inmiddels opdracht verstrekt om wedstrijdverlichting op het hoofdveld aan te brengen.

    Het bestuur.